Primăria orașului Otopeni și Consiliul Local al orașului Otopeni au acordat întotdeauna o atenție deosebită educației și învățământului, având în vedere că în instituțiile școlare se formează generațiile viitoare. An de an au fost alocate sume importante pentru învățământ (peste 10% din bugetul local), atât pentru construirea și/sau modernizarea așezămintelor de învățământ, cât și pentru dotarea cu mobilier, aparatură etc. moderne, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime. Rezultatele nu au întârziat să apară: elevii Liceului Teoretic ”Ioan Petruș” au obținut rezultate din ce în ce mai bune, inclusiv la testele naționale și bacalaureat, liceul și grădinițele noastre devenind cele mai bune unități de învățământ din județul Ilfov.

Continuând tradiția și luând seama de creșterea numărului de copii din orașul nostru, încă din anii precedenți s-a propus construirea unei gră­dinițe cu program prelungit în str. Calea Bucureștilor nr. 199 (unde a fost Căminul Cultural).

Construcția va avea un regim de înălțime P+1E, cu o suprafață construită la sol de 768 mp. și o suprafață construită desfășurată de 1742 mp. Capacitatea de școlarizare a grădiniței va fi de cca 200 de preșcolari.

Terenul pe care se va construi grădinița este în proprietatea orașului Otopeni și are o suprafață totală de 4600 mp.

Activitatea se va desfășura pe două nivele – parter și etaj – cu înălțimea de 3,75 m, având fiecare următoarele funcționalități:

  1. Parter: o sală multifuncțională (suprafață de 67,40 mp.), 4 săli de clasă (cu suprafața de 64,50 mp. fiecare; suprafață totală de 258 mp.), 4 grupuri sanitare, un cabinet (suprafață 37,80 mp.), o cameră pentru desfășurarea de activități speciale ale copiilor (suprafață 40,70 mp.), oficiu, centrală termică, holuri, dependințe etc., având o suprafață utilă totală de 681,90 mp. și terase în suprafață de 169,60 mp.
  2. Etaj: o sală multi­funcțională (suprafață de 92,50 mp.), 4 săli de clasă (cu o suprafață de 64,50 mp. fiecare; suprafață totală de 258 mp.), 6 grupuri sanitare, cabinet medical, bucătărie, sală de mese (suprafață de 55,50 mp.), 2 birouri, holuri, dependințe etc., având o suprafață utilă totală de 823,80 mp. și terase în suprafață de 38,15 mp.

Grădinița va avea, în afară de construcția propriu-zisă, alei și trotuare în suprafață de 716 mp., carosabil și parcări în suprafață de 955 mp. (din care 23 de locuri de parcare), două locuri de joacă generoase în suprafață de 429 mp., precum și amenajări peisagistice în suprafață de 1732 mp.

Spațiile vor fi amplasate, orientate și dimensionate conform Normativului privind proiectarea, executarea și întreținerea construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP011-97 aprobat de MLPAT în 22 ianuarie 1997.

Procedura de achiziție prin licitație publică a fost finalizată la începutul lunii aprilie a.c. prin semnarea contractului de execuție. Conform acestuia, valoarea totală a investiției este de 6.030.000 lei, inclusiv TVA, din care:

  1. a) 4.341.000 lei – cofinanțare de la Ministerul Dezvol­tării Regionale;
  2. b) 1.689.000 lei din bugetul local al orașului Otopeni.

În perioada următoare, după aprobarea bugetului local, vor începe lucrările de construire a grădiniței.

Primăria orașului Otopeni

www.otopeniro.ro