Pentru a putea demara un business, orice viitor antreprenor trebuie fie să își înființeze o societate (SRL, SRL-D, SA, SNC, SCS etc.), fie să se autorizeze ca persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (ÎI) sau întreprindere familială (IF).

O persoană fizică autorizată poate să  desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă. Baza legală care reglementează autorizarea sub această formă este OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

Înregistrarea ca PFA este în continuare una dintre formele de organizare cele mai utilizate pentru desfășurarea unui business, de aceea vom prezenta câteva aspecte bine de știut dacă dorești să te autorizezi sub această formă.

 1. Înregistrarea ca PFA

Înainte de începerea activității, pentru înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei persoane fizice, este nevoie de pregătirea și depunerea unor documente la Registrul Comerțului. Toate documentele necesare le poți găși pe site-ul ONRC.

 1. Contabilitatea pentru o PFA

Un avantaj față de SRL este faptul că persoana fizică autorizată, cu un minim de cunoștințe economice, poate să își țină singură contabilitatea (în partidă simplă), economisind din costurile cu externalizarea acestui tip de serviciu.

Contabilitatea în partidă simplă este reglementată de OMFP nr. 170/2015 și se aplică pentru următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse: activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • persoanele sau en­titățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația tinerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Pe de altă parte, PFA-urile pot opta și pentru contabilitate în partidă dublă cu respectarea legislației în vigoare în acest sens. Conform OMFP 170/2015 o persoană fizică autorizată poate trece de la conducerea contabilității în partidă simplă la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.

 1. PFA sistem real vs. PFA normă de venit

O persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe bază de normă de venit.

PFA sistem real:

La art. 68 din Codul Fiscal este stabilit faptul că venitul net anual din activitățile independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

De menționat este faptul că venitul brut va cuprinde:

 • sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
 • veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate inde­pendentă;
 • câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
 • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
 • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate că aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

În ceea ce privește cheltuielile, există câteva condiții pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi deduse:

 • să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 • să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;
 • să respecte regulile privind amortizarea;
 • să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale/necorporale din patrimoniul afacerii; activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul; bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; asigurarea de risc profesional;
 • să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport;
 • să reprezinte con­tribuții de asigurări sociale plătite la siste­mele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii;
 • să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare.

PFA normă de venit:

Doar o parte din persoanele fizice autorizate își pot determina venitul net pe baza normelor de venit. Prin intermediul Ordinului nr. 925/2017 se stabilesc care sunt codurile CAEN pentru care se poate calcula venitul net anual în bază de normă de venit.

Normele de venit sunt stabilite și publicate anual de către Direcțiile generale regionale ale Finanțelor Publice, respectiv a municipiului București.

PFA-urile pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro – începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal.

Curs BNR la dată de 31.12.2018 – 4.6639 lei/EUR, plafonul este de 466.390 lei.

 1. PFA poate angaja persoane cu CIM

Da, persoana fizică poate să angajeze alte persoane sau să colaboreze cu terți pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată.

Potrivit art. 1 punctul 16 din Legea nr. 182/2016, PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

 1. Taxele datorate de o PFA

O persoană fizică autorizată datorează la bugetul de stat următoarele taxe:

 • impozit pe venit (10%) – stabilit în sistem real (10% din venitul net calculat că diferența între veniturile brute și cheltuielile deductibile) sau normă de venit (10% din norma de venit publicată pentru activitatea pentru care există autorizare);
 • CAS (25%) – dacă persoana fizică autorizată obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2018 – 22.800 lei; plafon 2019 – 24.960 lei);
 • CASS (10%) – dacă persoana fizică autorizată obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2018 – 22.800 lei, plafon 2019 – 24.960 lei).
 1. Obligația înregistrării în scopuri de TVA a unei PFA

Obligația unei persoane fizice autorizate de a se înregistra în scopuri de TVA îi revine atunci când cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, este superioară plafonului de 88.500 euro, echivalentul a 300.000 lei.

Articol scris de Delia Mircea

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiență profesională a editorului include două bănci, o importantă firma de soft contabil și ERP și o multinațională. În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.