O formă foarte utilizată de recompensare a angajaților fără că angajatorul să suporte prea multe costuri suplimentare este acordarea tichetelor de masă.

Tichetele de masă sunt niște bonuri valorice folosite că instrument de plata pentru produsele alimentare. Acestea se acordă doar pentru zilele în care angajatul a fost prezent la muncă.

ASTFEL CĂ, NU SUNT CONSIDERATE ZILE LUCRATE ȘI NU SE ACORDĂ TICHETE DE MASĂ PENTRU URMĂTOARELE SITUAȚII:

 • angajatul este în concediu (de odihnă, medical, fără plată, pentru formare profesională sau alt tip de concediu);
 • angajatul este absent de la muncă;
 • angajatul este delegat sau detașat în afară localității;
 • angajatul beneficiază de zile libere plătite (zile libere legale; zile libere pentru evenimente speciale etc).

DE CE SPUNEM CĂ ANGAJATORUL NU SUPORTĂ ALTE COSTURI SUPLIMENTARE?

Fiindcă pentru tichetele de masă nu se percep contribuții sociale salariale și sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Acestea se impozitează doar cu 10% impozit pe venit.

Începând cu lunamai 2018, potrivit OMMJS nr 1.618/ 2018, valoarea nomi­nală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 15,18 lei.

Angajatorii nu sunt obligați să acorde tichete de masă cu această valoare maximă de 15.18 lei, trebuie doar să se încadreze în aceasta. Este la latitudinea angajatorului dacă dorește să ofere o valoare a tichetelor de maxim 15.18 lei.

CÂND TREBUIE SĂ ACORD TICHE­TELE DE MASĂ ANGAJAȚILOR?

În mod normal fiecare angajator trebuie să distribuie tichetele de masă angajaților în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna viitoare, numărul tichetelor de masă acordate trebuind să corespundă cu numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

Fiindcă tichetele de masă se acordă în avans, în cazul în care într-o luna angajatul a avut zile de conce­diu, acesta trebuie să returneze angajatorului tichetele de masă primite pentru zilele în care nu a fost la lucru. Aceeași procedură se aplică și pentru angajații al căror contract individual de muncă în­cetează în cursul lunii (angajatul va returna tichetele de masă pentru zilele în care nu a mai fost angajat al societății respective).

CUM SE CALCULEAZĂ NECESARUL DE TICHETE DE MASĂ?

În vederea calculării numărului de tichete de masă se va ține seama de următoarele elemente:

 • numărul de zile lucrătoare din luna următoare;
 • concediile angajaților.

Exemplu: Presupunem că luna pentru care dorim să calculăm numărul de tichete de masă are 20 de zile lucrătoare respectiv angajații primesc din partea firmei 1 zi de concediu cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea entității.

Numărul total de tichete de masă de comandat = (Nr. de zile lucrătoare – Zile de concediu) x Nr. de angajați = 19 (20-1) x 200 = 3.800 tichete.

(VN) Valoarea nominală a unui tichet este de 15.18 lei => Valoarea nominală totală aferentă comenzii clientului = 57.684 lei.

Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă  și primite de către angajator, se suportă  de către angajatori din cheltuielile proprii.

LA DETERMINAREA SUMELOR TOTALE DESTINATE ACOPERIRII VALORII NOMINALE A TICHETELOR DE MASĂ SE IAU ÎN CALCUL:

 • valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali;
 • numărul de salariați încadrati cu contract individual de muncă, care vor beneficia de tichete de masă;
 • numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.

Costul serviciilor de imprimare a tichetelor = 3% din Valoarea nominală (57.684  lei) = 1.731 lei.

TVA deductibilă calculată din prețul imprimatelor = 329 lei (cota TVA 19% * 1.731 lei).

ÎN CONCLUZIE, VOM RELUA MAI JOS PE SCURT CARE SUNT AVANTAJELE ANGAJATORILOR ATUNCI CÂND DECID SĂ ACORDE TICHETE DE MASĂ ANGAJAȚILOR:

 • tichetele de masă nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale;
 • pentru tichetele de masă se plătește doar impozit de 10%;
 • valoarea tichetelor de masă repre­zintă o cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal;
 • poți alege valoarea acestora, însă trebuie să se încadreze în valoarea maximă stabilită prin lege de 15.18 lei;
 • angajații apreciază acest beneficiu acordat pe lângă salariu.

Articol scris de Delia Mircea

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiență profesională a editorului include două bănci, o importantă firma de soft contabil și ERP și o multinațională . În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.