dragos-vilceanuPrima condiție ca un teren să poată să fie considerat “bun”, este să corespundă din punct de vedere tehnic, în așa fel încât să poată să fie folosit conform scopului pentru care îl vom cumpăra. Asta înseamnă că terenul/destinația terenului, trebuie să respecte Regulamentul Local și Planurile de Urbanism.

Fiecare localitate, fiecare unitate teritorial administrativă are un regulament de urbanism aprobat de consiliul local, care pune în practică planul de urbanism general (PUG) și care stabilește regulile generale pe care trebuie să le respecte oricine dorește să construiască ceva. Tot din PUG vom afla care sunt zonele rezidențiale (doar locuințe), mixte (locuințe și comerț sau servicii) și zonele industriale. În cazul în care în zona unde se afla un teren, există un plan de urbanism zonal (PUZ), atunci restricțiile/condițiile din PUZ au prioritate, iar regulamentul de urbanism si PUG-ul nici nu mai conteaza, deoarece dacă există un PUZ, acesta a fost aprobat în conformitate cu PUG și regulamentul local de urbanism sau chiar prin derogare de la acestea.

Regulamentul de urbanism, PUG-ul si PUZ-urile sunt publice și se pot obține de la biroul/serviciul/direcția/compartimentul de urbanism din fiecare primărie. Pentru că aceste documente sunt foarte stufoase și greu de înteles și interpretat de către publicul larg, există un instrument care ne ajută să înțelegem mai bine care poate fi destinația unui teren, document numit Certificatul de Urbanism. Acest act este oficial și este emis de primăria localității în care se află terenul și are rolul informării cu privire la condițiile și/sau restricțiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea construcție.

În funcție de locul unde este amplasat în PUG sau PUZ, un teren poate să fie mai bun sau mai puțin bun pentru destinația pe care dorim să o dăm terenului respectiv, iar acest lucru reiese în mod cert din Certificatul de Urbanism al terenului respectiv.

În concluzie, atunci când căutăm un teren, punctul de pornire trebuie să fie Regulamentul de Urbanism Local, PUG-ul si eventual PUZ-urile (dacă există). În felul acesta vom înțelege mai bine ce teren trebuie să căutăm, în ce zonă să căutăm și vom reuși să apreciem un teren la adevărata lui valoare.

Cu prietenie,
Dragoș Vîlceanu
Președinte ABI
www.imobiliare.net