alegeri

A mai trecut o vară peste noi și peste Nor­dul nostru și uite că se apropie cu pași repezi un nou an electoral. Câți dintre dumneavoastră ați urmărit implementarea în lumea reală a promisiunilor electora­le trecute? Cei ce ați fă­cut-o, puteți, măcar pentru sinele dumnea­voastră, stabili un pro­cent de realizări?

Sun­teți mulțumiți de conducătorii comuni­tăților noastre? E Nordul mai bun, mai frumos, mai curat, decât în urmă cu 5 ani?

Ați și uitat că vin iar alegeri? Ia să ne amin­tim de ele și să facem bilanțul… unele co­mu­nități din Nord sunt “pe plus” dar altele au stagnat. Cum stăm cu asfaltarea? Dar cu cana­lizarea? Cu transportul public? Cu serviciile sociale? Despre educație ce să mai zici? Dar des­pre posibilitățile de agrement? Câte din răspunsurile pozitive la întrebările de mai sus s-au concretizat din fonduri publice (naționale sau europene) și câte din fonduri private (in­vestițiile unor companii)?

Vă propun un exerci­țiu de imaginație: por­nind de la premisa că fiecare ne cunoaștem bucata de Nord în care locuim, cu plusurile și minusurile sale, cum cre­deți că vor arăta următoarele promisiuni electorale? Ce anume ne vor promite viitorii candidați? Ar fi interesant de făcut un short list, și apoi, prin martie 2016, să comparăm lista noastră cu programele lor….

Argumentul că “nu am buletin de Nord” nu stă în picioare, deoa­rece, conform legii e­lectorale, dacă aveți CI emisă cu mai mult de 3 luni înainte de data alegerilor pentru adresa din Nord, aveți și dreptul de a vota în Nord! Dacă vreți să schimbați ceva, se apropie momentul în care o puteți face. Timp este suficient pentru rezolvarea chestiunilor legate de hârtii… și… cine știe, poate chiar vă luați inima în dinți și candidați! Măcar pentru Consiliile locale!

Ana Laura Popa
ana.laura.popa@gmail.com

No comments yet.

HAVE SOMETHING TO SAY?