Orașul Otopeni continuă să se dez­volte într-un ritm constant, iar cei care locuiesc aici de când s-au născut și au ajuns la vârsta matu­rității se uită cu un sentiment plăcut la cartierul Odăi și po­vestesc cum, acum câțiva ani, dincolo de parcul de pe strada 1 Mai erau doar terenuri agricole.

Aici s-au construit ansamble reziden­țiale, care de care mai frumoase, cu dru­muri de acces, dar toate aceste in­vestiții atrag după sine și nevoi de in­fra­structură.

Astfel, din 2017 până în prezent, primăria Orașului Otopeni a finalizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii.

Una dintre cele mai importante lu­crări a fost construirea rondului de la intersecția străzilor 1 Mai, Ion Creangă și Matei Basarab, care fluidizează traficul și rezolvă problemele de prioritate care apăreau când se întâlneau mai multe mașini în intersecție.

Mai mult, tot în această perioadă au fost asfaltate și străzile din zonă: strada Matei Basarab, strada Aviator Adrian Iovan, strada Mihai Viteazul și strada Ecaterina Teodoroiu. Aceste asfaltări sunt făcute într-o zonă în care, așa cum menționam mai sus, acum câțiva ani erau doar tere­nuri agricole, deci lucrurile se mișcă într-adevăr într-un ritm accelerat, cu impact major asupra potențialului zonei.

Avantajele acestor lucrări le simt în primul rând cei care locuiesc deja aici: scapă de gropi, de praf și de bălți, mașinilie nu li se mai strică atât de repede și după o ploaie zdra­vănă nu mai trebuie să iasă din casă cu cizmele de cauciuc. De asemenea, investitorii sunt mult mai atrași de zonele unde s-au făcut investiții în in­­frastructură și sunt dispuși să accepte un preț mai mare pentru confortul pe care îl oferă asfaltul.

Un alt beneficiu pe care îl aduc aceste noi operațiuni de asfaltare este acela că oferă condoții optime pentru transportul public intern al orașului – Linia Albastră.

În concluzie, Otopeniul este un oraș într-o continuă evoluție, cu dezvol­tare notabilă de la an la an, care vine atât din partea au­torităților locale cât și din partea investitorilor. Toate aceste eforturi constante nu pot decât să ne bucure, pentru că în final duc la creșterea calității vieții locuitorilor.

Primăria orașului Otopeni
www.otopeniro.ro