untitled-1Liceul Teoretic Ioan Petruș din Otopeni a fost Centru de Examen pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat 2016. Au fost asigurate toate resursele materiale și echipamentele tehnice necesare desfășurării unei activități optime. Desfășurarea și organizarea examenelor naționale s-a realizat conform metodologiilor și procedurilor emise de MENCS.

Făcând referire la Evaluarea Națională 2016, rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a au fost foarte bune, cu aproximativ 15 procente mai mari decât media înregistrată la nivelul școlilor din județul Ilfov. S-au înregistrat două note de 10 la matematică și o notă de 10 la limba română. Eleva Stan Irina din clasa VIII E a obținut media 10 la Evaluarea Națională. Din situațiile statisti­ce privind notele ob­ți­nute, constatăm un progres față de anul școlar trecut, 89.34% în 2016, comparativ cu 87.34% în 2015.

Elevii Liceului Teoretic Ioan Petruș Otopeni au obținut rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat, chiar dacă la nivelul județului Ilfov s-au înregistrat rezultate modeste, de doar 34%. Rata de promovare a absolvenților liceului nostru, serie curentă, dupa contestații, a fost de 91.14%. Putem afirma fără modestie că ne aflăm printre liceele care au obținut cele mai bune rezultate le examenul de Bacalaureat, la nivel național.

Vis a vis de admiterea în liceu în anul 2016, amintim că în urma opțiunilor făcute, au fost admiși în clasa a IX-a un număr de 55 absolvenți ai clasei a VIII-a din Otopeni, 20 la specializarea Matematică Informatică, 17 la Științe ale Naturii și 18 la Filologie.

Celelalte locuri au fost ocupate de elevi care provin din alte școli ale județului Ilfov. La Matematică Informatică – prima medie 9.78, ultima medie 7.27. La Științe ale Naturii – prima medie 9.33, ultima medie 6.99. La Filologie – prima medie 9.12, ultima medie 7.12. Profesinalismul cadrelor didactice, ambientul deosebit de plăcut, condițiile moderne de învățământ pe care le oferă liceul nostru, relațiile deschise de colaborare cu autoritățile locale, cu familiile elevilor, au condus an de an la rezultate foarte bune ale examenelor naționale.

Prin grija permanentă și interesul acordat învățământului de către dl. primar Gheorghe Constantin Silviu, beneficiem de una dintre cele mai moderne baze materiale, elevilor noștri asigurându-li-se un climat deosebit și motivant pentru învățătură.

Calitatea actului educațional din unitatea noastră de învățământ se reflectă în rezultatele obținute de elevii noștri la învățătură și în mod evident la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Apreciem efortul depus de profesorii care predau disciplinele de examen, dar și contribuția pe care fiecare cadru didactic sau angajat al acestei instituții de învățământ o are permanent pentru pregătirea elevilor în spiritul “Învățăm pentru viață, nu pentru școală!”

Primăria orașului Otopeni
www.otopeniro.ro