jefleaÎn opinia scriitorului și pictorului italian Georgio Vasari, o pe­rioadă întunecată din istoria omenirii s-a sfârșit când Dumnezeu s-a îndurat de ea și a permis reforma picturii. Un miracol, nu? Astăzi admitem că o astfel de schimbare în artă nu s-a produs întâmplător ori da­torită milei divine. Reprezentarea clară, efectivă și convingătoare în spații și introducerea figurilor corporale, realiste, cu prezență fizică, sunt aspecte ale picturii ce reflectă schimbările din cultura europeană de la începutul sec. XIV și mai târziu. Să considerăm că au existat mai multe Renașteri nu numai una singură.

Cultul meu pentru detalii sparge rânduiala banalului prin expunerea realismului cu minuțiozitate de miniaturist.

Portrete ce sunt un comentariu personal și evident pozitiv asupra relației mele cu oamenii, portrete ce conțin o forță divină care nu face numai ca persoana absentă să fie prezentă, așa cum se spune că face și prietenia, ci ne păs­trează sufletele pline de cucernicie. Un dar pe care îl dă­ruiesc perpetuu. Un dar conștient pe care voi îl trimiteți celui adorat, familiei iubite, momentului precis al sărbătorii.

Michelangelo sculpta drapajele statuilor pe dedesubt. Ucenicul său îl întreabă: Maestre, de
ce sculptezi și dedesubtul lor? Genialul Michelangelo răs­punde: Dacă vine un înger și vede?

De aceea lucrările mele se predau înrămate cu passe-partout, geam cristal și multă dragoste!

Laura Jeflea
laura.jeflea@yahoo.com
0766 624 193