În orașele mai mari și nu numai, acolo unde piața locurilor de muncă este în plină dezvoltare, antreprenorii caută în permanență soluții în ceea ce privește atragerea de personal bine calificat, precum și în ceea ce privește stimularea motivațională a angajaților din firma, astfel încât aceștia să fie în permanentă mulțumiți de locul lor de muncă iar cheltuielile societății angajatoare cu taxele către bugetul de stat să fie minime.

Plecând de la această idee de motivare financiară a angajaților cu cheltuieli minime, vă propunem mai jos 4 soluții legale și eficiente la care societățile pot apela, pe lângă varianta clasică de creștere salarială care implică numeroase cheltuieli suplimentare pentru angajator.

  1. TICHETE DE MASĂ

Tichetele de masă sunt o soluție de recompensare a angajaților destul de eficientă și care implică costuri reduse pentru angajator deoarece:

  • nu se percep taxele sociale salariale (contribuțiile sociale);
  • sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Fiind asimilate veniturilor din salarii, pentru tichetele de masă angajatorul va trebui să plătească la bugetul de stat doar impozit pe venit de 10%.

Potrivit art. 76 din Codul Fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui CIM, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de formă sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.

Angajații vor beneficia lunar de un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care aceștia au fost prezenți la muncă.

Începând cu luna mai 2018, valoarea nominală maximă a unui tichet de masă a fost stabilită la valoare de 15.18 lei, potrivit OMMJS nr. 1618/2018.

Atenție! Angajatorii nu sunt obligați să acorde tichete de masă în valoare de 15.18 lei, ci trebuie să se încadreze în acest plafon maxim.

  1. DECONTAREA TRANSPORTULUI LA/DE LA LOCUL DE MUNCĂ

O altă soluție de stimulare a angajaților ar putea fi reprezentată de decontarea transportului angajaților la și de la locul de muncă de către firma angajatoare.

Angajatorii care se gândesc să suporte cheltuielile cu transportul salariaților la și de la locul de muncă trebuie să știe faptul că acest serviciu nu reprezintă avantaj în natură pentru salariat.

Este vorba despre un venit neimpozabil pentru salariat pentru care angajatorul nu va suporta contribuții sociale și impozit pe venit cu condiția că aceste servicii de transport să fie menționate în contractul individual de muncă sau în contractele colective de muncă, după caz.

Pe de altă parte, în contractul inidivual de muncă sau în contractele colective de muncă trebuie să se menționeze care este modalitatea de decontare a transportului.

Dacă decizia de decontare a cheltuielilor cu transportul angajaților la și de la locul de muncă s-a luat ulterior încheierii contractelor individuale de muncă, se poate întocmi un act adițional la contract prin care să se stabilească acest aspect.

  1. VENITURI SUB FORMĂ CADOURILOR ÎN BANI/BUNURI – SĂRBĂTORI LEGALE

Pentru că ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de Crăciun, angajatorii trebuie să știe faptul că vor putea acordă angajaților sau copiilor minori ai acestora venituri sub formă cadourilor în bani sau în bunuri, însă care să se încadreze în plafonul de 150 lei/persoană.

Acordarea de cadouri angajaților cu ocazia sărbătorilor legale în limita a 150 lei/persoană este o altă soluție optimă prin care angajatorul își poate răsplăti angajații fără că societatea să înregistreze cheltuieli suplimentare, deoarece pentru aceste venituri nu se plătesc contribuții sociale și impozit.

Potrivit Codului Fiscal, cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.

Normele la Codul Fiscal prevăd că limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute.

Deși aceste cheltuieli (care nu depășesc 150 lei) nu sunt supuse impozitului și contribuțiilor de asigurări, ele sunt deductibile limitat, fiind incluse în cheltuielile sociale. Limita de deductibilitate a cheltuielilor sociale este de 5% din fondul de salarii.

  1. SERVICII MEDICALE SUB FORMĂ DE ABONAMENT

Ultima formă de motivare financiară a angajaților pe care o propunem este aceea cu privire la suportarea de către angajator a unor cheltuieli cu servicii medicale sub formă de abonament.

Potrivit Codului Fiscal, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, nu reprezintă avantaj de natură salarială și nu intră în baza de calcul al impozitului pe veniturile din salarii și al contribuțiilor sociale dacă acestea, împreună cu primele de asigurare voluntară de sănătate, nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 400 euro/an pentru fiecare angajat.

 

Articol scris de Delia Mircea

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiență profesională a editorului include două bănci, o importantă firma de soft contabil și ERP și o multinațională. În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.
www.smartbill.ro