Luna ianuarie 2019 a venit cu o serie de modificări semnificative în domeniul construcțiilor, mai exact pentru salariații care lucrează în acest domeniu.

Baza legală care aduce modificări în acest domeniu este Ordonanță de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

O primă modificare legislativă se referă la diferențierea salariului și creșterea acestuia, astfel că, începând cu 1 ianuarie 2019, în domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Pe lângă creșterea și diferențierea salariului minim brut, angajații din construcții pot beneficia de numeroase avantaje:

  • scutiri de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială – 10%;
  • scutiri de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10%;
  • o cotă mai redusă a contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 3.75% – adică, în loc să plătească 25% vor plăti doar 21.25% pentru această contribuție;
  • angajatorului i se reduce contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) de la 2.25% la 0.3375%.

Facilitățile sunt disponibile în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028.

Pentru a putea beneficia de avantajele menționate mai sus este nevoie de îndeplinirea unor condiții impuse de lege și anume:

  1. Angajatorii trebuie să desfășoare activități în sectorul construcții care cuprind:

activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;

domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabrica­rea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fa­sonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor meta­lice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

711 – Activități de arhitectură, ingine­rie și servicii de con­sultanță tehnică.

  1. Angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate mai sus în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea.
  2. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă.
  3. Scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Acestea fiind spuse, apare următoarea întrebare: Cât va încasa un salariat din domeniul construcțiilor pentru noul salariu minim și dacă beneficiază de avantajele descrise mai sus?

Dacă sunt respectate condițiile mai sus menționate, atunci calculele arată cam așa:

Salariu minim brut construcții: 3.000 lei;

CAS (25%, reducere cu 3.75%, adică 21.25%): 638 lei;

CASS (10%, sunt scutiți): 0

Impozit pe venit (10%, sunt scutiți): 0

Salariu net: 2.362 lei

CAM (2.25%, se reduce la 0.3375%): 10 lei.

Pentru a plăti un salariu net de 2.362 lei (domeniul construcții), angajatorul cheltuie 3.010 lei.

Articol scris de Delia Mircea

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiență profesională a editorului include două bănci, o importantă firma de soft contabil și ERP și o multinațională. În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.

www.smartbill.ro