10cm_RGBDinamica vieții în lu­­mea globalizată și inter­conectată în care trăim, adaptarea la cerințele și standardele de per­for­manță tot mai ridicate ale fiecărui domeniu profesional necesită deprinderi de gândire critică și o perspectivă internațională, pe care elevii înscriși la Mark Twain International School în Programul de Diplomă al International Baccalaureate Organization (IB) sunt formați să le cunoască și să le folo­sească cu ușurință.

Acest program de elită se fundamentează pe o filosofie și o metodologie comune și au drept ultim scop educarea unor cetățeni globali capabili să ia decizii responsabile și să se implice în crearea unei lumi mai bune. Înalta ținută și rigoare academică ce îi provoacă pe elevi să își depășească limitele, să exceleze în domeniul studiilor și să crească în plan personal oferă unicitate acestui continuum de educație internațională, asigurându-le admiterea la cele mai bine-cotate universități din România și din lume, cât și succes și plusvaloare în viața profesională.

Programul de Diplomă se desfășoară pe dura­ta a doi ani și a câștigat recunoaștere și respect din partea celor mai mari și prestigioase universități din lume. Acesta este conceput ca un program intelectual riguros și echilibrat din punctul de vedere al disciplinelor studiate și presupune elaborarea de lucrări teoretice și practice, precum și susținerea de examene finale. Este un program ultramodern care, deși păstrează o structură stabilă, se adaptează permanent la schimbările societății în care trăim și la cerințele acesteia, permițându-le elevilor libertatea de a-și alege disciplinele de studiu în acord cu propriile interese, aptitudini și pasiuni. Această posibilitate de a alege are un impact major asupra creșterii motivației intrinsece pentru învățare, determinându-l pe elev să se implice activ în cadrul propriului proces de învățare, precum și să își asume rezultatele academice.

Programele de studiu ale International Bacca­laureate Organization, concepute pentru elevi între 3 – 19 ani, sunt oferite în România la Mark Twain International School, în zona Pipera-Corbeanca-Otopeni-Balotești, și alcătuiesc o succesiune coerentă de educație preuniversitară prin promovarea unei educații holistice, printr-o pondere crescută acordată dezvoltării intelectuale, personale, fizice, emo­ționale și sociale a elevilor săi, precum și prin dezvoltarea cetățeniei globale și a unui simț de răspundere morală față de întreaga umanitate.

Prof. Drd. Orlandina Bulie
Prof. Melania Ștefănescu
Mark Twain International School
www.marktwainschool.ro

No comments yet.

HAVE SOMETHING TO SAY?