S-a făcut și încă se face foarte des confuzia între profitul și cash-flow-ul unei societăți, însă cei doi termeni au o însemnătate cu totul diferită unul față de celălalt. De aceea, în ceea ce urmează, dorim să clarificăm confuzia dintre acești termeni și să vedem care este importanța lor în activitatea unei societăți.

Cash-flow-ul și profitul sunt doi indicatori financiari total diferiți, însă atunci când administrezi o afacere, pentru bunul mers al activității, trebuie să ții evidența ambilor.

PROFITUL

Orice antreprenor este interesat dacă firma sa este sau nu profitabilă și în cazul în care aceasta nu este, prima întrebare pe care și-o va pune antreprenorul este: “Ce trebuie să fac să devină profitabilă?”

Noțiunea de profit se referă la ceea ce rămâne din veniturile înregistrate (din vânzări sau alte surse) după ce au fost scăzute toate cheltuielile societății. Se înregistrează profit atunci când veniturile depășesc cheltuielile într-un exercițiu financiar.

Pentru antreprenor profitul este:

  • un obiectiv principal: o firmă care nu obține profit nu își îndeplinește scopul pentru care a fost creată;
  • un câștig, bene­ficiu ca urmare a asumării unor riscuri;
  • o sursă de venit.

Profitul unei societăți poate fi repartizat asociaților/acționarilor sub formă de dividende, proporțional cu aportul acestora la formarea capitalului social, însă va fi repartizat doar după aprobarea situațiilor financiare anuale.

CASH-FLOW-UL

În paralel, cash flow-ul sau fluxul de numerar sunt banii care circulă în societate. Sunt banii lichizi de care societatea are nevoie pentru a-și stinge toate obligațiile actuale către furnizori, buget de stat, creditori etc.

Se calculează ca diferența dintre încasările și plățile curente ale unei întreprinderi.

CASH FLOW = ÎNCASĂRI – PLĂȚI

Încasările curente ale unei întreprinderi sunt contabilizate prin documentele de încasare primite de la client, debitori și investitori, iar plățile sunt contabilizate prin documentele de plată atunci când se efectuează plățile către: furnizori, salariați, creditori.

Putem întâlni cash flow pozitiv sau cash flow negativ.

Cash flow-ul pozitiv apare atunci când încasările de numerar sunt superioare plăților efectuate de către firma.

Cash flow-ul negativ apare atunci când plățile care apar sunt mai mai decât încasările.

Un flux negativ de numerar poate proveni din activitățile în care durata de încasare a facturilor de la clienți (scadența stabilită în contract) este mai mare decât durata de plată a facturilor către furnizori. De aceea, este bine să iei aceste aspecte în considerare atunci când stabilești termenele de încasare pentru facturi, iar atunci când au loc întârzieri de plată, să acționezi rapid în vederea remedierii situației.

Ținerea evidenței cash flow-ului de către antreprenor este foarte importantă pentru parcursul societății deoarece:

  • va avea întotdeauna informații în legătură cu ce s-a întâmplat cu banii, cât s-a încasat și cât s-a plătit (rulajul banilor);
  • își va putea face planificări viitoare;
  • își va putea face oricând o idee despre situația financiară a societății.

O entitate se poate afla în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar să înregistreze profit contabil, însă să nu existe suficient cash-flow (disponibilități), astfel încât să se poată repartiza dividendele.

Diferențele majore dintre noțiunea de profit și noțiunea de cash-flow sunt următoarele:

  • veniturile din vânzări se înregistrează în momentul vânzării sau prestării serviciului (în principal prin emiterea facturii);
  • nu toate veniturile entității generează încasări (de exemplu veniturile din anularea unor provizioane, veniturile din reevaluarea la curs valutar sunt venituri non cash);
  • poate exista un decalaj între momentul înregistrării unui venit și momentul încasării lui;
  • cheltuielile contabile nu reflectă întotdeauna și o ieșire de numerar.

Un bun exemplu ar fi faptul că amortizarea și deprecierea bunurilor sunt cheltuieli care nu presupun utilizarea de cash-flow, deoarece bunurile respective au fost deja achitate în trecut, ele având impact asupra profitului.

Cumpărăm un bun considerat imobilizare corporală pentru care suportam întregul cost în momentul achiziției (cash-flow-ul scade), însă în contabilitate cheltuială cu bunul respectiv se va înregistra eșalonat pe o anumită perioadă de timp (profitul fiind afectat pe respectiva perioadă de timp).

Atenție! O societate poate supraviețui fără profit, dar nu și fără un cash-flow sănătos.

În cel mai rău caz, un flux de numerar insuficient într-o societate profitabilă, o poate trimite în faliment.

De asemenea, faptul că o entitate are suficient cash ca să își plătească facturile nu înseamnă că este profitabilă.

La cel mai mare risc se află entitățile mici și medii deoarece ele își reînvestesc constant profitul în dezvoltarea activității. Entitățile mari, cu istoric, au de regulă o rezervă consistentă de cash.

Articol scris de Delia Mircea

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiența profesională a editorului include două bănci, o importantă firmă de soft contabil și ERP și o multinațională. În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.