Primăria orașului Otopeni, prin Veolia Apă Servicii SRL, operează sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului de concesiune încheiat în anul 2007.

Parteneriatul cu Veolia contribuie la creșterea competitivității orașului și la îmbunătățirea standardului de viață al locuitorilor săi prin reabilitarea, întreținerea și exploatarea performantă a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.

În sensul celor de mai sus, Primăria orașului Otopeni, împreună cu Veolia Apă Servicii SRL, a demarat un program pentru extinderea rețelei de hidranți stradali în zona centrală, acțiune care va fi benefică, atât în asigurarea suplimentară la protecție contra incendiilor în zonele cu densitate mare a populației (școli, blocuri, baterii de garaje etc.), cât și pentru furnizarea apei potabile la standardele de calitate în vigoare, în vederea spălării periodice a rețelelor de distribuție de tip ramificat.

Cu ocazia opririi apei pentru executarea lucrărilor de montare hidranți se va face o corelare cu lucrările conexe necesare din zona respectivă, în vederea reducerii perioadelor de oprire a apei, programându-se înlocuiri de robineți de concesie la branșamente și vane vechi, acolo unde situația o impune.

Astfel urmează a fi montați un număr de 7 hidranți supraterani în zona străzilor Traian, Floare de Cais, 23 August, Mureș și 1 hidrant subteran în imediata apropiere a Pieței Agroalimentare din zona străzilor Lacul Ursului și Mărgăritarului.

În această primăvară au fost executate lucrări de întreținere a gospodăriilor de apă, a forajelor și a celorlalte componente ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Veolia Apă Servicii îndeplinește cele mai exigente norme de securitate, mediu și operare, fiind certificată ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 și respectă cerințele Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Primăria orașului Otopeni
www.otopeniro.ro