Sistemul de management al deșeurilor municipale generate pe raza orașului Otopeni face un pas înainte.

Începând cu mai 2018, sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale generate pe raza orașului Otopeni intră într-o nouă etapă. Mai precis, sistemul cu o pubelă la fiecare utilizator și containere stradale pentru colectarea separată se extinde și trece la dotarea tuturor utilizatorilor cu încă o pubelă, galbenă, dedicată deșeurilor reciclabile de ambalaje. Până acum fiecare utilizator avea două colectări săptămânale pentru pubela din dotare (în care se colectau deșeurile municipale), iar deșeurile reciclabile colectate separat se depuneau la containerele stradale pe 3 fracții.

Utilizatorii vor avea două pubele și vor separa deșeurile pe 2 fracții:

Fracția umedă. Se vor depozita în pubela actuală și vor avea o ritmicitate de o dată pe săptămână. În această pubelă se vor precolecta deșeurile organice biodegradabile, resturile de la mâncare, pamperși etc.

Fracția uscată. Se vor depozita în pubela galbenă (urmează ca toți utilizatorii să fie dotați cu o pubelă galbenă) și vor avea o ritmicitate de colectare de o dată pe săptămână. În această pubelă se vor rpecolecta toate deșeurile provenite din activități casnice sau asimilabile cu acestea și cuprind deșeuri reciclabile de ambalaje din hârtie, carton, plastic sau metal.

În paralel va funcționa o perioadă și sistemul de colectare stradală. Informații suplimentare vă vor fi oferite în perioada următoare.

Primăria orașului Otopeni
www.otopeniro.ro