În practică, există numeroase situații în care contractele individuale de muncă ale angajaților trebuie să fie suspendate. Vom puncta în cele ce urmează situațiile în care un contract individual de muncă poate fi suspendat, care sunt efectele suspendării precum și termenele de înregistrare în Revisal a suspendării.

După cum este menționat și în Codul Muncii, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni:

 • de drept;
 • prin acordul părților;
 • prin actul unilateral al uneia dintre părți.

Prin suspendare se înțelege suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator iar pe perioada suspendării.

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • carantină;
 • exercitarea unei funcții în cadrul unei au­torități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 • îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
 • forță majoră;
 • în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;
 • de la dată expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.
 • în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului:

 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurențe, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • concediu paternal;
 • concediu pentru formare profesională;
 • exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
 • participarea la greva;
 • concediu de acomodare.

Suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului:

 • pe durata cercetării disciplinare prealabile;
 • în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 • în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedura penală, măsură controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
 • pe durata detașării;
 • pe durata suspendării de către autoritățile competențe a avizelor, autorizațiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților:

 • în cazul concediilor fără plata pentru studii sau pentru interese personale.

Delia Mircea

www.smartbill.ro

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcăreți, încă de la înființare (2008). Experiență profesională a editorului include două bănci, o importantă firma de soft contabil și ERP și o multinațională. În calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate și contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de către 1.500.000 de vizitatori unici.