Modernizarea străzii 23 August, una dintre cele mai importante și mai circulate artere ale orașului Otopeni, se va realiza în două etape:

În prima etapă, care se va derula în anul 2018, este prevăzută ramforsarea sistemului rutier cuprins între strada Drumul Gării Otopeni și strada Paltinului (zona Mega Image).

Pe acest tronson, îmbrăcămintea asfaltică a fost realizată în anul 2002 și, după
mai bine de 16 ani de existență, a început să se fisureze ca urmare a traficului foarte intens (strada 23 August leagă Otopeniul de localitatea Tunari și face legătura cu DN1 și cu linia de centură). Pentru a preîntâmpina apariția gropilor s-a hotărât ca în doi ani infrastructura rutieră de pe strada 23 August să fie reabilitată și modernizată.

Această investiție este una mult mai avantajoasă, atât din punct de vedere al timpului de execuție cât și din cel al costurilor. Dacă șoseaua ar fi fost lăsată să ajungă la stadiul de gropi, procedura de reasfaltare ar fi inclus mult mai multe operațiuni, care necesită timp și bani.

De asemenea, vor fi reparate și trotua­rele și se vor amenaja zonele verzi.

Având în vedere faptul că numărul de locuitori din Otopeni este în continuă creștere și că orașul nostru este singurul din România care are spor natural pozitiv, se are în vedere menținerea lățimii trotuarelor și nivelarea lor și a bordurilor la intersecția cu
străzi, pentru a facilita circulația cu cărucioare pentru copii, cu bicicleta sau cu cărucioare pentru cumpărături. Un alt aspect urmărit este ca trotuarele să per­mită circulația a două persoane în paralel.

În etapa a doua care se va derula în anii 2018-2019, se va moderniza tronsonul cuprins între strada Paltinului (Mega Image) și hotarul cu localitatea Tunari. În prezent sunt în derulare lucrările de proiectare, urmând ca în anul 2019 să se execute lucrările de modernizare.

Profilul stradal va fi reamenajat în așa fel încât strada să aibă o parte carosabilă de 6 metri încadrată de borduri denivelate și trotuare asfaltate de o parte și alta a străzii.

Sistemul rutier va fi ramforsat pe baza unei expertize tehnice și a unui proiect tehnic care sunt în curs de elaborare.

În concluzie, până la sfârșitul anului 2019, strada 23 August, una dintre cele mai circulate din oraș, va fi complet modernizată și amenajată astfel încât să fie o plăcere tranzitarea ei, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni.

Primăria orașului Otopeni
www.otopeniro.ro