vozenje-vo-avtobus

Pentru ca necesitățile de transport ale cetățenilor din orașul Otopeni să poată fi satisfăcute, în condiții de eficiență economică, Primăria orașului Otopeni a considerat necesar realizarea unui studiu privind oportunitatea înființării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în interiorul orașului, precum și analizarea legăturilor cu alte trasee interurbane/periurbane de legătură cu localitățile învecinate și, în special, cu municipiul București.

Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dezvoltarea accentuată din ultimii 10-15 ani a orașului, atât din punct de vedere socio-economic, cât și din punct de vedere al extinderii zonelor rezidențiale și economice, a creșterii numărului de locuitori și a locurilor de muncă.

De asemenea, această necesitate se justifică și din punct de vedere a realizării legăturii între cele două părți ale orașului – Est – Vest – delimitate de o parte și de alta a DN 1 – pe de o parte, cât și realizarea legăturii centrului orașului cu toate cartierele/zonele, respectiv: Otopenii de Jos, Odăi, Ferme, Centură și zonele unde se desfășoară activități economice. Aceste realități au determinat factorii de decizie ai orașului să găsească soluții pentru deservirea cetățenilor printr-un serviciu de transport public care să răspundă într-o măsură cât mai mare nevoilor cetățenilor și să asigure un transport civilizat, în condiții de siguranță și un timp de călătorie rezonabil.

În prezent este în curs de elaborare, într-un stadiu foarte avansat, documentația de atribuire (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini cu anexele aferente) și urmează a fi aprobată prin Hotărâre de către Consiliul Local al orașului Otopeni. Delegarea serviciului de transport public se va realiza în urma organizării licitației publice deschise.

Urmare analizării documentației, con­siderăm că aceasta este una atractivă astfel încât la licitația publică să participe cât mai mulți ope­ratori în domeniu, iar cel care va fi declarat câștigător să asigure un serviciu de transport public de călători cât mai performant și în condiții de eficiență economică.

Traseul propus are o lungime de circa 25,6 km., un număr de 38 de stații și poate fi parcus în aproximativ 1h:15 min.; vor fi utilizate 6 miniautobuze mo-derne cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri, cu o frecvență de circa 25 de minu­te, la aproximativ 2-3 minute între stații. Traseul are ca punct de plecare Primăria Otopeni, str. 23 August, cu deviere pe str. Drumul Gării Otopeni, str. Ardealului, str. Avram Iancu, str. 23 August până la limita de grănițuire a comunei Tunari (capăt de linie), în­toarcere pe str. 23 August, cu deviere pe str. I.I.C. Brătianu, str. Oituz, str. Traian, str. Mărăști, ieșire pe DN1 până în Cartierul Ferme, str. Ferme C, str. Ferme A și întoarcere la Pod Măgura, DN1 până la str. Grivița, str. Marin Sorescu, str. 1 Mai, str. Ion Creangă, str. Drumul Odăi, str. Tudor Vladimirescu, Intrarea Veronica (capăt de linie), întoarcere pe str. Drumul Odăi (până la DN1), întoarcere sub podul de la linia de centură, Calea Bucureștilor, Primăria Otopeni.

Primăria
Orașului Otopeni
www.otopeniro.ro